ZAVRŠNI DOGAĐAJ PROJEKTA “PILOT AKCIJA ZA PROCENU EKOLOŠKOG STATUSA REKE DRINE I NJENIH PRITOKA – “VALUE DRINA”

U Opštini Mali Zvornik, 4 maja 2017. godine održan je završni skup akcije Value Drina, koju su realizovale opštine Mali Zvornik i Ljubovija u saradnji sa nevladinim organizacijama Eko Drina i OEU Naša Ljubovija. Pilot projekat je deo programa CRESSIDA (Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim), finansiran od strane Američke Agencije za zaštitu životne sredine. Program impementira Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC).

Akcija je imala za cilj da u praksi proveri mogućnosti primena metoda brze procene statusa vodotokova, sliva reke Drine na pilot lokacijama u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija, koja može biti jednostavnija za primenu u lokalnim zajednicama, i pomoću koje se može vršiti monitoring stanja vodnog tela i njegove neposredne riparijalne oblasti.

Završni događaj je okupio zainteresovane predstavnike iz opština, civilnog sektora i pojedinaca u slivu reke Drine, kojima je predstavljen korišćen metod i njegova primenljivost na vodotokovima u slivu reke Drine, kao i rezultati do kojih se tokom ove pilot akcije došlo. Osim rezultata predstavljeni su i načini kreiranja baza podataka i njihovo inkorporiranje u GIS (geografski informacioni sistem) i mogućnosti upoređivanja rezultata u cilju identifikacije prioriteta za dalje akcije. Događaj je takođe imao za cilj da inicira saradnju u slivu reke Drine da upravo ovakvim brzim metodama se, susretno implementaciji Okvirne direktive o vodama, identifikuju statusi površinskih tokova na teritorijama jedinica lokalne samouprave, i standardizuju podaci u GIS bazama podataka u funkciji razmene informacija i iskustava.

Predsednici obe opštine: g-din Zoran Jevtić (Opština Mali Zvornik) i Milovan Kovačević (Opština Ljubovija) pozvali su opštine, civilni sektor i zainteresovane pojedince, profesionalce, da zajedničkim snagama deluju u pravcu identifikacije statusa vodotokova – naročito vodotokova čiji slivovi ne pripadaju samo jednoj opštini i zajednički rešavaju probleme u cilju poboljšanja statusa reke Drine.

Program CRESSIDA i dalje aktivnosti u okviru ovog programa, obrazložila je Jelena Tripković, koordinator programa za Srbiju.

Zahvaljujemo se na svoj pruženoj podršci od strane donatora, lokalnih zajednica i svih zainteresovanih pojedinaca koji su učestvovali u aktivnostima projekta.