Završna konferencija projekta PILOT AKCIJA ZA PROCENU EKOLOŠKOG STATUSA REKE DRINE I NJENIH PRITOKA – “VALUE DRINA”

Pozivamo opštine, nevladine organizacije i zainteresovane pojedince u slivu reke Drine da uzmu aktivno učešće u radu završnog skupa u okviru projekta Value Drina koji je podržan od strane Američke agencije za zaštitu životne sredine (US EPA) iz Programa CRESSIDA (Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim), koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), a koji su sprovele opštine Mali Zvornik i Ljubovija u saradnji sa civilnim sektorom.

Završni skup će biti održan 4. maja 2017. godine u Malom Zvorniku.

Više informacija o projektu

Preuzmite poziv

Program

Preuzmite prijavu