Završna konferencija projekta Naš kapital – Naša odgovornost

Poštovani,

Udruženje “Eko Drina” Mali Zvornik i Omladinsko ekološko udruženje “Naša Ljubovija” iz Ljubovije pozivaju Vas na završni seminar projekta “Korak do dobrog ekološkog statusa voda – Naš kapital – naša odgovornost”, koji će biti održan 29.11.2016. godine u Ljuboviji, u konferencijskom prostoru  Etno sela “Vrhpolje”, (http://www.ljubovija.rs/znamenitosti/36).

Na skupu će biti predstavljeni rezultati projekta ostvareni u protekla tri meseca u primeni metodološkog pristupa za prikupljanje podataka o statusu površinskih tokova i njihovih riparijalnih oblasti na području opština Mali Zvornik  i Ljubovija, u cilju unapređenja njihovog ekološkog statusa slivnog područja reke Drine.

Realizaciju projekta “Korak do dobrog ekološkog statusa voda – Naš kapital – naša odgovornost”, koji je sproveden u periodu avgust – novembar 2016. godine, omogućilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, uz podršku opština Mali Zvornik i Ljubovija.

Radi podsticanja novih akcija i inicijativa za unapređenje kaliteta površinskih vodotokova sliva reke Drine, seminar će pružiti priliku učesnicima za diskusiju na temu međuopštinske i prekogranične saradnje u ovoj oblasti i dosadašnjim iskustvima u monitoringu i proceni ekološkog stanja reka i priobalja, sa akcentom na značaju revitalizacije vodotokova.

Imajući u vidu važnost teme o kojoj će se diskutovati, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće na seminaru, jer smatramo da će Vaše prisustvo biti značajno.

Molimo vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do subote, 26.11.2016. godine na e-mail: udruzenje@ekodrina.org ili pozivom na broj 069/5595659. Kontakt osoba je Ljiljana Ristanović, PR projekta.

Nadamo se uspešnom radu seminara.

Srdačan pozdrav !

Udruženje “Eko Drina” Mali  Zvornik

Omladinsko ekološko udruženje “Naša Ljubovija”