Zajedničkim snagama unapređujemo lokalnu transparentnost

Transparentnost u radu lokalne samouprave ima ključnu ulogu u svakoj lokalnoj zajednici. Svesni ove činjenice članovi udruženja “Eko Drina” Mali Zvornik pružaju punu podršku UG “Građanski savet opštine Mali Zvornik” u implementaciji projekta “Da li znaš da imaš pravo da znaš”, koji se bavi povećanjem i unapređenjem javnosti rada lokalne samouprave i javnih institucija u Malom Zvorniku.

Projekat je usmeren na jačanje kapaciteta organa javne vlasti za proaktivnu lokalnu transparentnost i podizanje svesti i informisanosti građana o značaju građanskog nadzora nad radom lokalne samouprave. Baveći se pravom na dostupnost informacija od javnog značaja, projekat ukazuje na činjenicu da je to pravo jedno od osnovnih ljudskih prava, koje pripada svima, pod jednakim uslovima i bez razlike.

Projekat je od neprocenjivog značaja za opštinu Mali Zvornik jer tretira oblast u kojoj lokalna samouprava nema razvijene kapacitete i ne ostvaruje očekivane rezultate. Sa druge strane, u odnosu građana prema lokalnoj samoupravi prisutna je pasivnost i nedovoljna informisanost, što skupa utire put korupciji, sukobu interesa i nelegalnim radnjama.

Za oblast zaštite životne sredine unapređenje stanja u ovoj oblasti veoma je značajno, iz razloga što je gotovo svaka informacija nastala u radu organa javne vlasti informacija koja ima javni značaj, odnosno opravdan interes javnostii da bude obaveštena.

Radi  potenciranja građanskog nadzora i aktivne uloge civilnog sektora u insistiranju na doslednoj primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, volonteri Udruženja “Eko Drina” Mali Zvornik uključiće se u javnu kampanju u okviru projekta. Jedna od aktivnosti, u kojoj će ovo udruženje učestvovati u nastavku realizacije projekta, jesu radionice za učenike viših razreda srednje škole u Malom Zvorniku na temu “Šta sve imam pravo da znam”, tako što će mlade članove udruženja uključiti u planiranu aktivnost, koja ima za cilj da mladima predoči na koje informacije imaju pravo i kako da to pravo ostvare.

Osim toga, predviđena je i aktivna uloga udruženja u okviru organizovanja i realizacije okruglog stola na temu transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz opštinskog budžeta, učešće u diskusijama i pokretanju inicijative za uvođenje procedure javnog konursa prilikom dodele sredsatva udruženjima. “Eko Drina ” Mali Zvornik daće svoj doprinos projektu i kroz učešće na javnom skupu, koji će biti realizovan u završnici projekta, krajem aprila tekuće godine.