Value Drina

O projektu

Naziv projekta
Value Drina
Donator
US EPA u okviru Programa CRESSIDA koji sprovodi REC
Period realizacije
2016-2017. godina
Cilj projekta
Doprinos unapređenju lokalnih kapaciteta za unapređenje ekološkog statusa vodotokova sliva Drine
Glavni rezultati
podignut nivo učešća zainteresovanih strana u procesima odlučivanjau pitanjima zaštite životne sredine (vodnih resursa), primenjena metoda za vizuelni procenu stanja površinskih tokova i nadograđena postojeća baza podataka u GIS-u, inicijativa za saradnju opština Podrinja – sliva Drine na planu identifikacije stanja vodotokova sliva Drine
Ciljna grupa
Lokalni autoriteti, organizacije civilnog društva, akademski sektor, mladi budući stručnjaci
Uloga organizacije
Partner na projektu
Budžet projekta
11.197,00 USD
Broj članova tima

8

Vesti sa projekta

Publikacije

Multimedija