Učešće predstavnika na nacionalnom treningu na temu jačanja kapaciteta u oblasti kvaliteta voda, zaštite zemljišta, SEA/EIA, upravljanja u zaštićenim područjima i kriminal u zaštiti životne sredine

Predstavnici Ekodrine i OUE Naša Ljubovija učestvuju na nacionalnom treningu na temu jačanja kapaciteta u oblasti kvaliteta voda, zaštite zemljišta, SEA/EIA, upravljanja u zaštićenim područjima i kriminal u zaštiti životne sredine, okviru projekta THEMIS Network koji se održava 19-21 oktobra u Šapcu, Srbija. Trening je organizovan od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu u Srbiji (REC) u okviru projekta THEMIS Network koji je finansiran od strane Austrijske razvoje agencije (ADC) a koji sprovodi REC u Srbiji.

Cilj ovog treninga jeste upoznavanje sa zakonskom regulativom u oblasti zaštite životne sredine, zaštite vodnih resursa i zaštite prirode, kao i izmena u Zakonu o nacionalnim parkovima, implementaciju evropskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo i rokovi za implementaciju. Naročita pažnja je posvećena novom zakonu o zaštiti životne sredine kojim su otklonjeni dosadašnji nedostaci u oblasti zaštite zemljišta.