Učešće na Dvanaestoj regionalnoj Konferenciji “Životna sredina ka Evropi EnE16 – ENV.net”

Na dvanaestoj regionalnoj Konferenciji “Životna sredina ka Evropi EnE16 – ENV.net”, koja je bila posvećena temi: Klimatske promene i održivo korišćenje prirodnih resursa, održanoj 6. juna 2016. godine u Privrednoj komori Srbije, predstavljen je rad: “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za odgovor na klimatske promene u regionu Podrinja”, koji je proistekao kao jedan od rezultata projekta programa SENSE (sproveden od strane REC-a) “Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda”, implementiran tokom 2014-2015. godine od strane Unije ekologa Uneko iz Beograda, Eko Drine Mali Zvornik i OUE Naša Ljubovija iz Ljubovije.

Istraživanja tokom projekta, kao i dodatna istraživanja nakon završenih projektnih aktivnosti, koja su sproveli studenti završnih godina Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum i Fakulteta za Bezbednost Univerziteta u Beogradu, a koji su u okviru studijskih praksi učestvovali u projektnim aktivnostima, odnosila su se na kapacitet lokalnih samouprava i civilnog sektora za problematiku prirodnog hazarda i odgovora na evidentne klimatske promene. Urađene su analize opštinskih planova rada i sistematizacija odeljenja/odseka i radnih mesta po oblastima delovanja i sprovedena anketa koja se odnosi na do sada realizovane aktivnosti i projekte iz donatorskih programa, a koje tretiraju ovu problematiku. Zaključak proistekao iz analize jeste da opštine Podrinja nemaju dovoljno kapaciteta za adaptivni odgovor na klimastke promene, isto tako i da međusobna saradnja (međuopštinska, ali i prekogranična sa druge strane reke Drine) skoro potpuno izostaje kada je u pitanju ova problematika.

Rad su izložili sad već diplomirani analitičar zaštite životne sredine Mila Vukašinović i diplomirani menadžer bezbednosti Dušica Pejić.