THEMIS

O projektu

Naziv projekta
“Zaštita šuma i borba protiv kaznenih dela u oblasti šumarstva“
Donator

Austrijska razvojna agencija kroz program Austrian Development Cooperation

Period realizacije

2014 – 2017. godina

Cilj projekta
Themis je neformalna regionalna mreža nacionalnih vlasti odgovornih za upravljanje i zaštitu prirodnih resursa i za razvoj, implementaciju i sprovođenje zakona o životnoj sredini, posebno o očuvanju prirode, u zemljama kandidatima za članstvo u EU, potencijalnim kandidatima i zemljama sa sporazumima o pridruživanju sa EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo *, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija. Hrvatska je članica mreže kao posmatrač i pruža stručnost i iskustvo u vezi sa procesom pristupanja EU. Misija mreže je da zaštiti životnu sredinu poboljšavanjem kapaciteta svojih članova za primenu i sprovođenje zakona o prirodnim resursima i šumarstvu i za borbu protiv kriminala u životnoj sredini.
Glavni rezultati
Mreža Themis osnovana je u novembru 2010. Njeno službeno pokretanje obeleženo je izdavanjem zajedničke deklaracije zemalja učesnica i odobravanjem prvog višegodišnjeg programa rada (MAP) u kontekstu konferencije o ilegalnoj seči i kriminalu u zaštiti životne sredine održani u Budimpešti, Mađarska. Aktivnosti sprovedene u okviru programa rada za 2012-2014 i 2014-2017 su finansirane od strane Austrijske razvojne saradnje (Austrian Development Cooperation).
Ciljna grupa
Predstavnici resornih ministarstava, predstavnici jedinica lokalnih samouprava
Uloga organizacije

Zainteresovana strana

Budžet projekta

1.200,00 €

Broj članova tima

2

Vesti sa projekta

Publikacije

Multimedija