Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine osnovan je od strane Generalne skupštine UN 1972. i održava se svake godine 5. juna u više od 100 zemalja. Ovaj dogadjaj koristi se kao jedan od glavnih načina kroz koje organizacija UN širom sveta razvija svest o životnoj sredini i podstiče političku pažnju i akciju na unapredjenju kvaliteta životne sredine. Tom prilikom pružaju se i veće mogucnosti za potpisivanje i ratifikovanje medjunarodnih konvencija o životnoj sredini.

Svetski dan zaštite životne sredine je globalni dogadjaj i obeležava se na svim kontinentima. Vlade, pojedinci, nevladine organizacije, lokalne zajednice, preduzetnici i mediji organizuju različite akcije kojima ističu svoje opredjeljenje prema zaštiti i unapredenju životne sredine i potrebu za promenom mišljenja i ponašanja. Ovaj dan se obeležava brojnim aktivnostima kao što su stručni i naučni skupovi, aktivnosti na lokalnom nivou kao što su šetnje, sadnja drveća, biciklističke vožnje, koncerti, izložbe likovnih ostvarenja, festivali, takmičenja u školama, kampanje čišcenja i recikliranja kao i kampanje sa tematikom iz oblasti zaštite životne sredine. Mediji su značajan partner i imaju ključnu ulogu u podizanju informisanosti i svesti javnosti u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine. Na ovaj dan priznanja dobijaju preduzeća, lokalne samouprave, pojedinci, NVO, škole i mediji ciji rad služi da zaštiti ili revitalizuje pojedine elemente životne sredine. Svetski dan zaštite životne sredine je prilika da motiviše sve pojedince, organizacije i preduzeća da preuzmu pozitivne korake u zaštiti životne sredine u svojim domovima, školama i radnim mestima, usvajanja načina života u skladu sa prirodnom okolinom. Na ovaj način skreće se pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagadivanje vazduha, voda, uništavanje šuma, nestanak velikog broja vrsta i druge, kako bi se stimulisao razvoj ekološke svesti ljudi. Ovogodišnja tema Svetskog dana zaštite životne sredine je “Borba protiv trgovine dilvljim životinjama”.