Svetski dan zaštite šuma

Svetski dan zaštite šuma obeležava se svake godine 21. marta na prvi dan proleća i prilika je da se podseti na važnost šuma i značaj njihove zaštite, naročito u aktulenim pitanjima klimatskih promena. Pema podacima UN-a šumske površine u svetu su se, za poslednje dve decenije smanjile za više od trostruke površine Nemačke. Očekivan je nastavak gubitka šumskog pokrivača usled promena klimatskih usprkos globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja gasova staklene baste u atmosferu.

Šume su danas ugrožene usled neplanske seče, požara, poremećenog vodnog režima i rasporeda količina padvina, raznih bolesti koje napadaju šume, zagađenja, kiselih kiša i dr.

Ovogodišnje obeležavanje Svetskog dana šuma usmereno je na održivost šumskih resursa u gradovima.

U Opštini Mali Zvornik, ukupno pod šumama i šumskim kulturama nalazi se 9200,87 ha, odnosno 50,7% jesu šume i šumsko zemljište. Šumski fond prestavlja kompleksno prirodno bogatstvo, pa s toga korišćenje obuhvata širok spektar šumskih proizvoda za ishranu i farmaciji: vrganj (Boletus edulis), lisičarka (Cantharellus cibarius), smrčak (Morchella esculenta), rujnica (Lactarius deliciosus), rudnjača (Psalliata campestris), mlečnica (Lactarius piperatus), jagoda (Fragaria vesca), glog (Crataegus sp.), kupina (Rubus fruticosa), zova (Sambucus nigra), kleka, (Juniperus communis), borovnica (Vaccinium myrtyllus) i dr.

Izvori

  1. Bartula M, Selmagić D (2013): Studija o održivom korišćenju i zaštiti prirodnih resursa u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina, Mali Zvornik; Unija ekologa Uneko
  2. Djordjević s (eds). (2016): Lotički sistemi opštine Mali Zvornik: uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotoka