Svetski dan voda 2018

Svetski dan voda se obeležava svake godine 22. marta sa fokusom da skrene pažnju na značaj vodnih resursa. Ovogodišnja kampanja sprovodi se pod nazivom “Odgovori su u prirodi”, koja ima za cilj da skrene pažnju na to da se rešenja za probleme sa kojima smo suočeni i sa kojima ćemo se tek suočavati u 21. veku, nalaze u prirodi.

Koristeći se rešenjima iz prirode doprinećemo ispunjavanju rastućih potreba za vodom usled rasta populacije, doprineti stvaranju cirkularneekonomije i istovremeno pomoći u očuvanju životne sredine i smanjenju zagađenja, čime se postižu ciljevi u milenijumskom cilju 6, koji obavezuje svet da obezbedi dostupnost vode za sve do 2030 godine.

Organizacije Ekodrina i Naša Ljubovija uz podršku opština Mali Zvornik i Ljubovija, Ministarstva zaštite životne sredine, US EPA (Američka agencija za zaštitu životne sredine) preko implementacione organizacije REC (Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evorpu)  su tokom 2016 i 2017. godine sprovele projekte koji su usmereni na evaluaciju stanja površinskih tokova i promovisanje pristupa zelenih tehnologija, odnosno prirodnih rešenja oporavka površinskog toka.

Projekti su uključili donosioce odluka, medije, zainteresovane pojedince i predstavnike javnog sektora, mlade profesionalce, studente i volontere.

Aktivnosti projekata su se odvijale na površinskim tokovima u slivu reke Drine i predstavljaju pionirske akcije primene novih metoda u Srbiji, a koji mogu i trebalo bi da budu dugoročniji alati i rešenja upravo u doprinosu lokalnih zajednica u slivu reke Drine za dostizanje navedenog milenijumskog cilja.

Zahvaljujemo se donatorima i opštinama na prepoznavanju opšteg interesa i vizije održive budućnosti u našem angažovanju.