Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine obeležava se 26. januara širom sveta. Obeležavanje ovog dana ima za cilj da ukaže na ulogu i značaj znanja i jačanja svesti u postizanju kvalitetnijeg životnog okruženja i očuvanja prirodnih resursa.