Sastanak zainteresovanih strana za učešće na projektu „Prevencije elementarnih nepogoda kroz osnaživanje lokalnih zajednica i zaštitu životne sredine u slivu reke Drine“

Predstavnici udruženja Eko Drina iz Malog Zvornika prisustvovali su sastanku zainteresovanih strana koji je organizovala međunarodna organizacija Regionalni centar za životnu sredinu (REC) kancelarija u Beogradu u saradnji sa Centralno-evropskom inicijativom (CEI) za učešće na projektu „Prevencija elementarnih nepogoda kroz osnaživanje lokalnih zajednica i zaštitu životne sredine u slivu reke Drine“. Projektom će biti pokrivene teritorije opština članica Komisije za reku Drinu i to u Srbiji Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Čajetina, Užice, Ljubovija i Mali Zvornik. U Bosni i Hercegovini Rogatica, Rudo, Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Novo Goražde, Višegrad (Republika Srpska) i Goražde (Federacija BiH).

Ciljevi ovog projekta su osnaživanje lokalnih samouprava i sistema na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi se smanjili rizici od prirodnih katastrofa u opštinama u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini u slivu reke Drine, posebno kroz smanjenje rizika od prirodnih nepogoda u opštinama u slivu Drine i kroz jačanje integrisanog pristupa za rano upozoravanje i delovanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Uspostavljanje sistemskog pristupa za prevenciju prirodnih nepogoda u opštinama u slivu Drine realizacijiom lokalnih, regionalnih i prekograničnih strategija i aktivnosti. Usklađivanje i realizacija ekonomskih, prekograničnih, opštinskih planova lokalnog ekonomskog razvoja kako jedinstvenog sistema za razvoj seoskog turizama i komercijalizaciju poljoprivrednih proizvoda sa dodotom vrednošću, što predstavlja mogućnost da opštine učesnice ostvare direktnu korist kao i sredstva za realizaciju svojih konkretnih projekata u ovoj oblasti.

Sastanak je održan u petak 06. februara 2015. godine u Hotelu „Omorika“ na Tari.