Publikacije

Ovde možete pronaći sve publikacije, biltene, priručnike i drugi materijal koji je nastao u toku realizacije projekata koje je sprovodio Eko-centar Drinum.

Preuzmite publikacije!!! Ne štampajte!!!

Više od polovine svih štampanih stranica nikada se ne koristi.
Nismo protiv štampanja. Protiv smo rasipanja resursa.
Ne želimo da zaustavimo ljude da štampaju. Jednostavno mislimo da ponekad ljude treba podsetiti da rasipanje papira, mastila i tonera nema ekonomskog a ni ekološkog smisla.
Eko centar
Drinum