Predstavljeni rezultati projekata Value Drina i Primena SVAP2 metode u monitoringu stanja malih površinskih tokova na Konferenciji EnE 18

Konferencija “Životna sredina ka Evropi” – EnE18” predstavlja zvaničan događaj kojim se u Republici Srbiji obeležava 5. Jun – UN Svetski dan zaštite životne sredine (World Environment Day – WED).

Na Konferenciji je predstavljen rad pod nazivom: Kreiranje GIS baze podataka o stanju rečnog toka u funkciji dizajna adekvatnih rešenja očuvanja prirode, koji predstavlja rezultat projekta Value Drina, finansiranog od strane US EPA u okviru Rpograma CRESSIDA koji sprovodi REC (2014-2019), i projekta Primena SVAP2 metode u monitoringu stanja malih površinskih tokova, koji je finansiran od strane opštine Mali Zvornik 2017. godine.