Predstavljen projekat “Value Drina” na Konferenciji: Voda i kulturna baština

Na Međunarodnoj konferenciji: “Voda i kulturna baština”, koja je organizovana od strane Međunarodnog naučnog foruma Dunav Reka-saradnje, Slađana Đorđević, koordinator projekta “Value Drina” predstavila je rezultate primene SVAP2 (The Stream Visual Assessment Protocol 2) metode u Srbiji (na vodotokovima u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija).