Podrška US EPA i REC-a pilot akciji u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija

U okviru Programa CRESSIDA finansiranog od strane US EPA, a koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) odobrena su sredstva za realizaciju pilot projekta na teritorijama opština Mali Zvornik i Ljubovija u cilju rešavanja nedostatka monitoringa ekološkog statusa površinskih vodotokova – sliva reke Drine.

Program CRESSIDA (Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim”), ima za cilj da pruži podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima Drine i Drima, relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da efikasnije sprovode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj.

Pilot projekat “Value Drina” traje šest meseci, a sprovode ga OUE Naša Ljubovija i Udruženje Eko Drina u saradnji sa opštinama Ljubovija i Mali Zvornik. Cilj projekta je da promoviše inovativni pristup za ocenu ekološkog statusa vodotokova sliva reke Drine i inicira saradnju među opštinama podrinja na unapređenju ekološkog statusa reke Drine.