Počinje realizacija projekta “Naš kapital – Naša odgovornost”

Udruženje Eko Drina u sradnji sa OEU Naša Ljubovija realizovaće u periodu avgust – novembar 2016. godine projekat “Naš kapital – naša odgovornost”, koji je sufinansiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i opštine Mali Zvornik.

Projekat ima za cilj da doprinese implementaciji Okvirne direktive o vodama i integrisanom pristupu upravljanja površinskim vodama u nadležnosti lokalnih samouprava.

Specifični ciljevi projekta jesu:

  • stvaranje preduslova za integrativni pristup u upravljanju vodnim resursima na teritoriji jedinica lokalne samouprave,
  • promovisanje značaja očuivanosti prionbalnog područja vodotoka za njegov ukupan dobar ekološki status,
  • obuka predstavnika lokalnih zajednica, zainteresovanog stanovništva, ekoloških NVO i drugih udruženja mladih budućih stručnjaka, za metod brze procene stanja vodotoka, kako bi sinergijski svi delovali u pravcu unapređenja njegovog ekološkog statusa.

Glavne aktivnosti projekta će obuhvatiti terenski rad primene metodologije za brzu procenu funkcionalnog stanja rečnog ekosistema i priobalnog područja (Proper Function Condition) razvijena od stane  Američke agencije za upravljanje zemljištem (BML) u saradnji sa Službom za ribarstvo i divlji svet (FWS) i Centrom za konzervaciju prirodnih resursa (NRCS), na pilot lokacijama pritoka Drine na teritorijama opština Mali Zvornik i Ljubovija.

Aktivnosti projekta i rezultati sprovedenih istraživanja će se redovno objavljivati na sajtovima organizacija i elektronskim portalima opština Mali Zvornik i Ljubovija.