Opštine Mali Zvornik i Ljubovija u Budvi prezentovale uspešno realizovanu ekološku akciju “Value Drina”

Predstavnici opština Mali Zvornik i Ljubovija, na završnoj konferenciji programa Cressida – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u slivnim područjima reka Drine i Drim, 08. i 09. maja, u Budvi predstavili su uspešno realizovanu pilot akciju za brzu procenu ekološkog stanja vodotokova – “Value Drina”, koju su navedene opštine, tokom 2016. i 2017. godine, sprovele u saradnji sa udruženjima građana “Eko Drina” i “Naša Ljubovija”.

Tom prilikom zaključeno je da je akcija dala očekivane rezultate i da je američka metodologija SVAP 2, za brzu, vizuelnu ocenu stanja vodotokova, našla višestruku primenu na rekama u Podrinju.

Istaknuto je da je metoda nakon testiranja više puta korišćena u svrhu različitih naučnih istraživanja i da je u pripremi više projekata, koji u osnovi imaju upotrebu ovog vrlo moćnog i efikasnog alata.

Na završnoj konferenciji programa Cressida predstavljene su i pilot akcije ostalih lokalnih zajednica u slivu reke Drine, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, uključenih u navedeni program, među kojima su bile opštine Bogatić, Goražde, Ustikolina, Novo Goražde, Bijelo Polje, Berane i Mojkovac.

Uvodni deo prvog dana skupa u Budvi bio je posvećen prezentaciji kvaliteta voda u Crnoj Gori, u organizaciji Instituta za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, dok su drugog dana konferencije učesnicima predstavljeni rezultati projekta “Podrška upravljanju vodnim resursima u slivu reke Drine“, realizovanog uz podršku Svetske banke, u cilju efektivnijeg upravljanja vodnim resursima u slivu reke Drine, uzimajući u obzir ublažavanje posledica poplava i suša, održivu upotrebu vode i upravljanje životnom sredinom.

Tema dvodnevne završne konferencije programa Cressida bio je integritet sliva, tačnije njegov kapacitet da podrži i održi lepezu ekoloških procesa.

Program Cressida – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u slivnim područjima reka Drine i Drim, realizovan je u periodu od 2014 – 2019. godine u saradnji Regionalnog centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) i Američke agencije za zaštitu životne sredine (US EPA), koja je, osim stručne, pružila sveukupnu finansijsku podršku programu.