Održana finalna konferencija u okviru SENSE programa

Finalna konferencija Civilno društvo u oblasti zaštite životne sredine u procesu EU integracija u okviru SENSE programa Regionalnog centra za životnu sredinu (REC-a) u Srbiji održana je od 29. septembra do 01. oktobra 2015. godine u Nišu.
Na konferenciji su predstavljeni rezultati Programa SENSE i projekti koji su finansirani tokom dva kruga dodele grantova. Predstavnik Unije ekologa, vodeće organizacije ispred konzorcijuma organizacija koje su realizovale projekat Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda Slađana Đorđević, iznela je rezultate projekta koji je implementiran u drugom krugu dodele grantova, a u periodu avgust 2014. – jun 2015. godine, u okviru sesije predviđene za prikazivanje rezultata finansiranih projekata.
Na konferenciji je predstavljen i program “Evropa za građane” (Europe for Citizens) za period 2014-2020.
Drugi dan konferencije posvećen je jednom od značajnih horizontalnih pitanja u oblasti politika Evropske Unije – rodnoj ravnopravnosti. Održane su radionice za predstavnike organizacija civilnog društva koje su bile dobitnice grantova oba kruga u okviru Programa SENSE, na kojima su se obrađivala pitanja napretka Srbije po pitanjima rodne ravnopravnosti i uopšte razumevanja ovog pitanja od strane civilnog sektora i uopšte čitave zajednice.