Održan stručni skup: Ekološkim rešenjima do zdravog vodotoka

Stručni skup “Ekološkim rešenjima do zdravog vodotoka”,održan je 20. novembra u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje.

Skup posvećen aktivnijem uključivanju stejkholdera u lokalnim zajednicama u upravljanje vodnim resursima bavio se ključnim temama u ovoj oblasti, kao što je izrada planova upravljanja rečnim slivom i uključenost lokalnih zajednica u proces kreiranja i donošenja ovih dokumenata.

Tema seminara bio je i domaći zakonodavni okvir u oblasti voda, koji je tom prilikom detaljno predstavila Vesna Mitrović, navesti funkciju) Načelnik Odeljenja za zaštitu prirodnih resursa u Ministarstvu zaštite životne sredine.

Učesnici ovog tematskog skupa bili su u prilici da saznaju više i o iskustvima u Evropi i regionu u tehnikama revitalizacije vodnih tokova, kao i da vide mogućnosti i dobre primere u primeni pojedinih tehnika.

Na kraju seminara predstavljena je stručna publikacija “Vodič za izradu plana revitalizacije vodnih tokova”, nastala u okviru projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”, koja, korak po korak, daje smernice i uputstva za proces izrade jednog takvog dokumenta.

Seminaru su prisustvovali predstavnici nekoliko opština u Podrinju, javnih preduzeća, ustanova i organizacija, studenti i drugi mladi stručnjaci u oblasti zaštite životne sredine, te predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, kojima je na ovaj način pružena prilika za aktivno učestvovanje, diskisuju, razmenu mišljenja i ideja u okviru navedenih tema.

S obzirom da su stručnjaci u dosadašnjem aktivnom radu u oblasti identifikacije stanja i očuvanja vodnih resursa u Srbiji uočili problematiku nedostataka znanja o ekološkim rešenjima kojima se može značajno unapediti stanje vodnog toka, odnosno sveukupnog akvatičkog ekosistema, može se reći da je realizacijom projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka” napravljen značajan iskorak u pogledu podizanja nivoa javne svesti o održivom upravljanju vodnim resursima, koja treba da rezultira ugradnjom ovakvog pristupa u razvojne i operativne planove opština u Podrinju, a naročito u plan upravljanja slivom reke Drine.