Odobrena finansijska podrška za nastavak akcije Value Drina od strane opštine Mali Zvornik

U okviru Javnog poziva za finansiranje programa od javnog interesa, odobrena su sredstva za nastavak akcije Value Drina u opštini Mali Zvornik.

Odobreni projekat ima za cilj da nastavi evaluaciju površinskih tokova na teritoriji opštine Mali Zvornik metodom SVAP2, uz aktivno uključivanje lokalnog stanovništva i lokalnih stejkholdera.

Projektom je predviđen terenski rad, dopuna već uspostavljene baze, ali i izrada access baze podataka namenski za SVAP2 evaluaciju.

Projekat će se realizovati u periodu avgust – decembar 2017. godine.

Zahvaljujemo se opštini na podršci i prepoznavanju ovog projekta kao projekta od javnog interesa za lokalnu zajednicu.