Odbranjen diplomski rad u okviru rezultata projekta “Value Drina”

U ponedeljak, 29 januara 2018. godine, student Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum – Zlata Majinski, odbranila je diplomski rad: Primena metode brze procene ekološkog stanja površinskog toka u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija, a koji predstavlja rezultat uključivanja mladih profesionalaca u projekat Value Drina, i njihov konkretan rad na terenu.

Zlata Majinski je kao student završne godine i volonter učestvovala u treningu i konkretnom radu na terenu tokom realizacije ovih aktivnosti projekta “Value Drina”. Diplomski rad koncipirala je tako da prikaže SVAP2 metodu, sa kojom je imala prilike da se upozna tokom edukacije i primene na terenu, kao i prikaz rezultata do kojih su došli u radu po grupama.

Zahvaljujemo se diplomiranom analitičaru zaštite životne sredine Zlati Majinski na ovakvoj vrsti promocije našeg rada, i želimo joj uspešan dalji rad i usavršavanje.