Medunarodni dan mladih od 7-12 avgusta 2017

Kancelarija za mlade Grada Beograda, u partnerstvu sa Stadion shopping centrom, u periodu od 7. do 12. avgusta 2017. godine nizom aktivnosti obeležava Međunarodni dan mladih u cilju skretanja pažnje na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Širom sveta, u čast ovog dana, u saradnji sa državnim organima, održavaju se kulturne manifestacije, radionice, koncerti i tribine sa temom koju svake godine izabere osnivač manifestacije – Ujedinjene nacije. Tema ovogodišnjeg Dana mladih je Youth Building Peace  – Mladi grade mir.

Opšti cilj ove manifestacije je skretanje pažnje na  doprinos mladih ljudi u prevenciji sukoba, inkluziji, socijalnoj pravdi i izgradnji mira i sigurnosti. Kroz celodnevni program kulturnog, edukativnog i društvenog karaktera stvara se osnov za bolju komunikaciju i definisanje problema mladih, koji doprinosi stvaranju svesti o značaju mladih kao ključnim akterima u prevenciji sukoba i održavanju mira.

Tokom cele nedelje, od 7. do 12. avgusta 2017. godine, u saradnji sa Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila, u prostoru Stadion Shopping Centra biće postavljena tematska izložba fotografija “Tražioci azila – čekajući život”.

Tokom cele nedelje, od 7. do 12. avgusta 2017. godine, u prostorijama “Inkubator Gnezdo”  održaće se niz radionica za mlade – Premosti prepreke, Odliv mozgova mladih: problemi i rešenja, Mladi za kulturu i Dijalog kafe.

Informišite se na sajtu Kancelarije za mlade Grada Beograda