Konkurs za učešće u projektu: Pilot akcija za procenu ekološkog statusa reke Drine i njenih pritoka – “Value Drina”

Pozivaju se studenti završnih godina i master studija da apliciraju za učešće u projektu koji se realizuje u periodu jun-decembar 2016. godine na području opština Mali Zvornik i Ljubovija.

Projekat se bavi vizuelnom procenom ekološkog statusa malih vodotokova, sliva reke Drine, metodološkim pristupom koji omogućava ocenjivanje atributa vodotoka i njegovih priobalnih zona na bazi upitnika koji će se popunjavati direktno na terenu sa stručnim timom.

Studenti će imati prilike da savladaju nov metodološki pristup, da rade u timu sa stručnjacima i da steknu stručnu praksu u oblasti ekohidrologije, menadžmenta životne sredine, menadžmenta rizika i ekoremedijacije.

Studenti će biti ohrabreni na samostalan rad u vidu prezentovanja rezultata na naučnim i stručnim skupovima.

Poziv za učešće
Prijavni formular