I Izveštaj: Izbor metode pilot lokacija

Pilot akcija za procenu ekološkog statusa reke Drine i njenih glavnih pritoka – “Value Drina”

I IZVEŠTAJ: IZBOR METODE I PILOT LOKACIJA