EKODRINA se pridružila obeležavanju dana zaštite prirode u Botaničkoj bašti Jevremovac

  1. april je ustanovljen kao nacionalni dan zaštite prirode Zakonom o zaštiti prirode 2009. godine, u cilju podizanja svesti javnosti o značaju očuvanja prirode Srbije. Ovaj datum je odabran, jer je na isti dan još davne 1949. godine prvi put ustanovljen status jednog područja kao zaštićenog prirodnog dobra – Spomenika prirode “Velika i Mala Ripaljka” u opštini Sokobanja.
    Zavod za zaštitu prirode Srbije, JP “Srbijašume” i Institut za botaniku i Botanička bašta “Jevremovac” Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovali su skup skup u Letnjoj učionici Botaničke bašte “Jevremovac”, koja sadrži biljni fond od više od 1.500 vrsta grupisanih u geografske i ekološke celine, koji čine taj prostor “plućima centra grada”.
    Srbija predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta, prisustvo velikog broja različitih tipova staništa, od barskih i močvarnih, preko preostalih stepa, peščara i kontinentalnih slatina, do očuvanih šumskih zajednica prašumskog karaktera u kanjonima i klisurama divljih reka i planinskih i visokoplaninskih oblasti, omogućili su prisustvo raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta.
    Upravo ta raznovrsnost omogućila je da po prirodnim karakteristikama Srbija bude “Evropa u malom” sa ekosistemima od submediteranskog do subarktičkog tipa, a najočuvaniji i najznačajniji delovi prirodne baštine proglašeni su za zaštićena područja i trenutno ih ima 463 i čine 6,53 % teritorije Srbije.