Eko centar Drinum se pridružio globalnom e-dijalogu: Kakva je budućnost za male poljoprivredne proizvođače?

Eko centar Drinum se pridružio globalnom e-dijalogu: Kakva je budućnost za male poljoprivredne proizvođače organizovan u okviru međunarodne inicijative Foresight4Food u periodu jul-novembar 2020. godine.

Foresight4Food ima za cilj da osigura mehanizam za bolju analizu i sintezu ključnih trendova i mogućnosti u globalnim prehrambenim sistemima i da podrži informisaniji i strateški dijalog između privatnog sektora, vlade, nauke i civilnog društva.
Razvoj inicijative podstakle su ključne međunarodne organizacije, vodeći istraživački instituti, razvojne agencije i predstavnici preduzeća na sastanku u Oksfordu u martu 2017. godine. (Marta meseca 2013. godine međunarodni stručnjaci za hranu i poljoprivredu okupili su se u Oksfordu kako bi istražili načine unapređenja predviđanja i analize scenarija za prehrambene sisteme).
Inicijativa podržava (ali ne i duplira) rad postojećih institucija i platformi koje se bave pitanjima hrane i poljoprivrede , odnosno ima za cilj da pomogne mobilizaciji inicijative i dijalog i razmenu iskustava sa čitavim nizom aktera, platformi i mreža koji su zainteresovani za predviđanje prehrambenih sistema.

Inicijativu podržava Open Society Foundations
Početno finansiranje Inicijative obezbeđeno je preko Australijskog centra za međunarodna poljoprivredna istraživanja (ACIAR), Globalnog foruma za poljoprivredna istraživanja (GFAR), Francuskog poljoprivrednog istraživačkog centra za međunarodni razvoj (CIRAD) / Univerziteta u Montpellieru i Univerziteta u Oksfordu. Inicijativa ima podršku i CGIAR.