Eco Fair 2018

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, održan je od 3-5 oktobra 2018 godine. Predstavlja najveći je i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu. Ima privredno-edukativni karakter, a posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine. Centralne teme ovogodišnjeg sajma su bile “zelena ekonomija”, industrija reciklaže i upravljanje otpadom.

Predstavnik Ekodrine učestvovao je u panelima organizovanim od strane Ministarstva zaštite životne sredine koji su bili posvećeni ulaganju ekologije kao ulaganju u zdravlje, strateškom okviru i finansiranju u zaštiti životne sredine i upravljanju projektima u oblasti životne sredine.