Monitoring ekološkog stanja površinskih voda metodom SVAP

Počele terenske aktivnosti u okviru novog projekta Udruženja Ekodrina podržanog od strane Opštine Mali Zvornik

U okviru projekta “Monitoring ekološkog stanja površinskih voda metodom SVAP2”, koji je sufinansiran od strane Opštine Mali Zvornik, prva terenska istraživanja obavljena na reci Radalj, od 22. do 24 septembra 2017. godine. Odabrane su lokacije koje su bile predmet pilot akcije “Value Drina”, u cilju testiranja metode SVAP2 kao alata za monitoring ekološkog stanja površinskog …

Počele terenske aktivnosti u okviru novog projekta Udruženja Ekodrina podržanog od strane Opštine Mali Zvornik Read More »

Odobrena finansijska podrška za nastavak akcije Value Drina od strane opštine Mali Zvornik

U okviru Javnog poziva za finansiranje programa od javnog interesa, odobrena su sredstva za nastavak akcije Value Drina u opštini Mali Zvornik. Odobreni projekat ima za cilj da nastavi evaluaciju površinskih tokova na teritoriji opštine Mali Zvornik metodom SVAP2, uz aktivno uključivanje lokalnog stanovništva i lokalnih stejkholdera. Projektom je predviđen terenski rad, dopuna već uspostavljene …

Odobrena finansijska podrška za nastavak akcije Value Drina od strane opštine Mali Zvornik Read More »