Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na projektu: Jačanje uloge građana u kreiranju politika životne sredine

EKO-CENTAR DRINUM raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za sledeće usluge na projektu Jačanje uloge građana u kreiranju politika zaštite životne sredine: 1. Konsultant za participativno učešće građana u izradi Programa zaštite životne sredineBroj nabakve: ECD-5.5.-25/2019 2. Konsultant za analizu evropskih i nacionalnih politika i strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i izradu Akcionog plana …

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na projektu: Jačanje uloge građana u kreiranju politika životne sredine Read More »