Realizacija projekata

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na projektu: Jačanje uloge građana u kreiranju politika životne sredine

EKO-CENTAR DRINUM raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za sledeće usluge na projektu Jačanje uloge građana u kreiranju politika zaštite životne sredine: 1. Konsultant za participativno učešće građana u izradi Programa zaštite životne sredineBroj nabakve: ECD-5.5.-25/2019 2. Konsultant za analizu evropskih i nacionalnih politika i strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i izradu Akcionog plana …

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na projektu: Jačanje uloge građana u kreiranju politika životne sredine Read More »

Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera

U okviru projekta “Value Drina” finansiranog iz Programa CRESSIDA, od strane Američke Agencije za zaštitu životne sredine i projekta “Naš- kapital Naša odgovornost, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine uključivanje volontera i studenta primenjene ekologije Aleksandre Torbica rezultiralo je kvalitetnim master radom pod nazivom: Jačanje kapaciteta opština Podrinja za integralno upravljanje površinskim vodama i njihovim …

Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera Read More »

Odbranjen diplomski rad koji je proistekao iz projekta monitoring ekološkog stanja površinskog toka metodom SVAP 2

Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum, 11. decembra 2018. godine, kandidatkinja Biljana Marković odbranila je diplomski rad pod nazivom SVAP 2 u funckiji monitoringa ekološkog stanja površinskih tokova – studija slučaja Radaljska reka. Istraživanja za ovaj diplomski rad Biljana je zajedno sa timom sprovela u okviru projekta Monitoring ekološkog stanja površinskog toka metodom …

Odbranjen diplomski rad koji je proistekao iz projekta monitoring ekološkog stanja površinskog toka metodom SVAP 2 Read More »

Uspešno prezentovan diplomski rad kao rezultat projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”

Student Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum u Beogradu, Angelina Buljubašić, uspešno je danas prezentovala diplomski rad “Primena ekoloških rešenja u revitalizaciji površinskog toka – studija slučaja Velika Reka”, koji je proizašao kao rezultat aktivnosti studenata na projektu “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i opštine Mali …

Uspešno prezentovan diplomski rad kao rezultat projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka” Read More »

Predstavljen rad na konferenciji III ekološkoj konferenciji “Smederevo – ekološki grad”

Na Konferenciji “Smederevo – ekološki grad” koja je održana 23 i 24. novembra 2018. godine, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju predstavljen je rad Identifikacija stanja elemenata rečnog toka u funkciji predloga mera revitalizacije – Studija slučaja: Velika Reka. U radu su korišćena istraživanja u okviru projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”, podržanog sredstvima …

Predstavljen rad na konferenciji III ekološkoj konferenciji “Smederevo – ekološki grad” Read More »

Održane radionice za učenike “Promenimo navike – stop plastičnim kesama!”

U okviru projekta “Promenimo navike – stop plastičnim kesama!” koji je sufinansiran od strane opštine Mali Zvornik u okviru Javnog poziva za programe i projekte civilnog sektora od javnog interesa, održane su radionice u osnovnim školama u Donjoj Borini, Radalju i Malom Zvorniku za učenike IV razreda, koji predstavljaju ciljnu grupu najinteresantniju za dodatnu edukaciju …

Održane radionice za učenike “Promenimo navike – stop plastičnim kesama!” Read More »

Učešće u konferenciji: EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem u oblasti ekoremedijacije pod nazivom Ekoremedijacija i ekonomska valorizacija vodnih resursa – modeli i primena, koja je održana 4. i 5. oktobra 2018. godine u Institutu SUPERLAB u Beogradu od strane Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunim i Instituta SUPERLAB, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike …

Učešće u konferenciji: EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA Read More »

Kampanja Udruženja “Eko Drina” i opštine Mali Zvornik za čistiju okolinu “Stop plastičnim kesama”

U okviru projekta “Promenimo navike – stop plastičnim kesama!”, koji preko Udruženja građana “Eko Drina” finansira opština Mali Zvornik, početkom avgusta realizovane su dve ulične akcije podele platnenih torbi građanima, uz jasnu poruku da plastične kese štete životnoj sredini i da ih je potrebno izbaciti iz upotrebe. Prva akcija realizovana je 05. avgusta u Malom …

Kampanja Udruženja “Eko Drina” i opštine Mali Zvornik za čistiju okolinu “Stop plastičnim kesama” Read More »

Konkurs za stručnu praksu

Šta je stručna praksa? Prema utvrđenom planu i programu programa osnovnih akademskih studija se obavlja u VIII semestru. Predstavlja praktičan rad studenta u realnom poslovnom okruženju u cilju upotpunjavanja teorijskog, akademskog znanja i uspostavljanja veza sa praktičnim znanjima i iskustvima neophodnim za obavljanje budućeg posla. Opis posla u okviru stručne prakse Stručnu praksu će studenti …

Konkurs za stručnu praksu Read More »

03. jul – Međunarodni dan bez plastičnih kesa

U svetu se 3. jula obeležava Međunarodni dan bez plastičnih kesa, kroz akcije i podizanje svesti cilj je smanjiti i izbaciti korišćenje plastičnih kesa. Opština Mali Zvornik se, podrškom projektu: “Promenimo navike – stop plastičnim kesama”, koji sprovodi OCD Ekodrina, pridružila globalnoj kampanji za smanjenje upotrebe plastičnih kesa u svakodnevnici, naročito kampanji koja se spovodi u Srbiji, …

03. jul – Međunarodni dan bez plastičnih kesa Read More »