Akcija uklanjanja plutajućeg otpada i otpada sa obale

U okviru projekta “Upravljanje otpadom u Jugoistočnoj Evropi”  (potprojekta: Solid Waste Management in cross-border rural and coastal areas of South Eastern European region), organizovane su pilot akcije pod nazivom, “Zelene akcije – Dan planete je svaki dan” u prekograničnim regionima Drina-Tara i Drina-Sava. Opština Mali Zvornik se priključila ovoj pilot akciji, koja ima za cilj da podigne nivo javne svesti o problemu plutajućeg otpada u reci Drini i klasiranju vrsta otpada koji se nalazi u priobalju.

Akcija je podržana od predsednika opštine g-dina Zorana Jevtića, Javno komunalnog preduzeća i HE “Mali Zvornik”, a u njoj su učestvovali predstavnici iz opštine, NVO Ekodrina, Građanski savet Mali Zvornik, Kancelarija za mlade, učenici volonteri i dr.

Korišćena je aplikacija Marine litter watch za registrovanje lokacije i beleženje vrste i količina otpada na lokaciji Ponton.

Nakon završene akcije, opština je obezbedila posetu podzemnom gradu kralja Aleksandra I Karađorđevića.