Mudro korišćenje prirodnih resursa – put ka održivosti u prekograničnom regionu Srbija-BiH

O projektu

Naziv projekta

Mudro korišćenje prirodnih resursa – put ka održivosti u prekograničnom regionu Srbija-BiH

Donator
EU delegacija u Srbiji, u okviru CBC Srbija-BiH
Period realizacije
2012 – 2014. godina
Cilj projekta
Doprinos održivom razvoju prekograničnog regiona Srbije i BiH koji će se ostvariti kroz podsticanje saradnje u integrisanom upravljanju prirodnim resursima u slivu reke Drine.
Glavni rezultati
Razvijena saradnja u prekograničnim opštinama na planu upravljanja prirodnim resursima, izrađene detaljne studije i baze podataka o stanju prirodnih resursa i izrađen akcioni plan za upravljanje prirodnim resursima.
Ciljna grupa
Stanovništvo (14.000), predstavnici opštinske uprave (4), predstavnici javnih preduzeća (2)
Uloga organizacije
Fascilitacija treninga za akciono planiranje
Budžet projekta
(za aktivnost): 3.500,00 €
Broj članova tima

4

Vesti sa projekta

Publikacije

Multimedija