13. oktobar – Međunarodni dan za smanjenje rizika od katastrofa

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obeležen je 13 oktobra 2017. godine šitrom sveta. Ovaj dan ima za cilj da podigne svest lokalnih zajednica sa rizicima sa kojima se suočavaju i sa kojima će se suočavati usled promena klimatskim uslova, kao i na aktivniju ulogu u smanjenju rizika, prevenciji i pripremljenosti na odgovor na prirodnu katastrofu.