03. jul – Međunarodni dan bez plastičnih kesa

U svetu se 3. jula obeležava Međunarodni dan bez plastičnih kesa, kroz akcije i podizanje svesti cilj je smanjiti i izbaciti korišćenje plastičnih kesa.

Opština Mali Zvornik se, podrškom projektu: “Promenimo navike – stop plastičnim kesama”, koji sprovodi OCD Ekodrina, pridružila globalnoj kampanji za smanjenje upotrebe plastičnih kesa u svakodnevnici, naročito kampanji koja se spovodi u Srbiji, a u svetlu implementacije nedavno usvojene “Direktive o plastici”, koja još nije potpisana od strane Republike Srbije, ali će se u narednom periodu sprovoditi akcije koje doprinose njenoj implementaciji, upravo zbog velikog problema rasutih plastičnih kesa na divljim smetlištima, obalama reka i u samim vodotokovima.

Svaka osoba u Srbiji u proseku godišnje potroši 300 plastičnih kesa, dok na primer u Nemačkoj svaki stanovnik godišnje iskoristi svega 60 plastičnih vrećica. Te kese ostaju u našem okruženju od 100-300 godina, sa izraženim negativnim uticajem na akvatični svet, ptice i pejzaže.