Zelene akcije – Dan Planete je Svaki Dan – Uključite se!

Problem nastajanja plutajućeg otpad počinje formiranjem malih divljih smetlišta na obalama reka, ili u samom koritu manjih tokova.

U okviru pilot akcije “Zelene akcije -Dan Planete je Svaki Dan” vrši se evidentiranje  tokova, mesta nastajanja vrsta i količina plutajućeg otpada (ili otpada koji može biti plutajući) na odabranim lokacijama u Opštini Mali Zvornik. Akcija se sprovodi u okviru projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i priobalnim područjima regiona Jugoistočne Evrope” u ime stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG RRD), u saradnji sa NALAS, uz podršku GIZ otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – Modernizacija komunalnih usluga – ORF MMS.

Pridružite nam se 19. maja 2016 godine od 12-16 časova!

Lokacija: Plaža na pontonu iznad HE Zvornik

Kontakt:

Nevena Djukanovic, Kancelarija za mlade opštine Mali Zvornik, nevenadjukanovic@hotmail.com

Boris Katić, opština Mali Zvornik, bkatic77@gmail.com

Miloš Kostić, NVO Ekodrina, ekodrinamzv@gmail.comudruzenje@ekodrina.org