Završna konferencija projekta mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – Put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH

U povodu završetka projekta “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”, 19 novembra 2014. godine održana je završna konferencija u Specijalnom rezervatu priode Zasavica u Sremskoj Mitrovici, na kojoj je učestvovalo više od 50 predstavnika lokalne samouprave iz opština Zvornik, Bratunac i grada Bijeljina iz BiH, kao i opština Bogatić, Mali Zvornik, Ljubovija i grada Loznica iz Srbije. Osim toga skupu su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Agencije za zaštitu životne sredine i Privredne komore Srbije, kao i predstavnici nevladinog sektora.

Projekat je finansirala Evropska unija u iznosu od 256.030,00 Evra u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, a realizovali su ga se tokom protekle dve godine Unija ekologa iz Beograda i Centar za okoliško održivi razvoj iz Sarajeva u partnerstvu sa opštinama Bijeljina, Zvornik i Bratunac iz BiH, kao i opštinama Bogatić, Mali Zvornik i Ljubovija iz Srbije. Osnovni cilj svih aktivnosti implementiranih tokom 2013 i 2014.godine bio je doprinos održivom razvoju prekograničnog regiona Srbija-BiH kroz uspostavljanje sistema integralnog upravljanja prirodnim resursima u opštinama lociranih uz priobalje reke Drine u obe države, koje direktno koriste prirodne resurse prekograničnog karaktera.

Završna konferencija projekta je bila prilika da se javno predstave ostvareni rezultati, ali i da se napravi plan nastavka ostvarene prekogranične saradnje za postprojektni period koji je pred nama.

Ključni dokumet promovisan na skupu bio je Akcioni plan za održivo korišćenje prirodnih resursa koji je iznedrio više od 90 projketnih ideja koje bi trebalo razvijati i implementirati u predstojećem periodu, a koje se odnose na održivo korišćenje vodnih resursa, vazduha, zemljišta, šuma, zaštićenih prirodnih dobara, biodiverziteta, ali i kulturno-istorijskih dobara. Akcioni plan prati i opsežna Studija o stanju životne sredine i prirodnih resursa na području opština učesnica u projketu, kao i GIS baza podataka o identifikovanim priordnim resursima, koja će biti redovno ažurirana od strane opštinskih predstavnika obučenih tokom projekta za njeno korišćenje.

Učesnicima su tokom skupa prikazane i mogućnosti za dalje finansiranje isplaniranih aktivnosti i projektih ideja, a predstavnici svih opština učesnica u projektu izrazile su spremnost i volju da nastave ostvarenu saradnu potpisivanjem Deklaracije o prekograničnoj saradnji u cilju održivog korišćenja prirodnih resursa sliva Drine u Srbiji i Bosni i Hercegovini.