Uspešno realizovan Naučno istraživački kamp: Naš kapital – Naša odgovornost

U okviru projekta “Korak do dobrog ekološkog statusa voda”, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Opštine Mali Zvornik, realizovan je petodnevni naučno-istraživački kamp “Naš kapital Naša odgovornost” u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija.

Tokom prva dva dana kampa održana je teorijska i praktična edukacija na terenu za mlade buduće stručnjake, predstavnike civilnog sektora i predstavnike lokalnih samouprava. Predstavljena je metodologija za vizuelnu procenu stanja vodotoka i njegovih riparijalnih područja koji utiču na sam ekološki status vodotoka.

Terenska edukacija održana je na odabranim pilot lokacijama u mesnoj zajednici Velika Reka (na vodotoku Velika Reka), u zaseocima Smiljanići – Podgaj, gde je i administrativna granica opština Mali Zvornik i Ljubovija.

Ovaj petodnevni kamp, smešten na obali Drine u kapacitetima kompleksa Drinska oaza, ujedno je i predstavljao ulazne podatke za bazu podataka u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija o stanju odabranih vodotokova i testiranje vizuelnih metoda procene stanja lotičkih sistema u cilju unapređenja upravljanja površinskim tokovima i implementacije Okvirne direktive o vodama.

U ovom kampu učestvovalo je 15 studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta Futura. Stručnu pomoć pružili su im iskusni stručni saradnici: koordinator projekta MSc Slađana Đorđević, eksperti za geomorfologiju (MSc Miloš Ninković i Nebojša Aleksić), član stručnog tima za procenu rizika diplomirani student Fakulteta za bezbednost Dušica Pejić, eksperti za biodiverzitet Mihajlo Stanković, biolog i MSc Daniela Cvetković, kao i predstavnici udruženja “Eko Drina” i “Naša Ljubovija” koji realizuju ovaj projekat (Ljiljana Ristanović, Nevena Đukanović, Miloš Kostić, Nebojša Aleksić). Podršku i radu kampa dali su predstavnici opštine Mali Zvornik: zamenik predsednika opštine Mali Zvornik, Miloš Radojčić, predsednik mesne zajednice Velika Reka Branko Ilić i Boris Katić, i predstavnici opštine Ljubovija: Goran Josipović, predsednik SO Ljubovija i Mirjana Arsenović, komunalni inspektor u OU Ljubovija.

Kampu je prethodila jednodnevna radionica “Procena ekološkog statusa pritoka sliva reke Drine” u Zasavici, 20. septembra. Pored učesnika kampa, prisustvovali su i predstavnici opština, komunalnih preduzeća, medija i drugih lokalnih zainteresovanih strana iz Malog Zvornika i Ljubovije

Radionica i kamp deo su projekta “Korak do dobrog ekološkog statusa voda – Naš kapital – naša odgovornost”, podržanog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Opštine Mali Zvornik, čiji je glavni cilj unapređenje upravljanja vodnim resursima u ciljnim opštinama.

Novinari: Ljiljana Ristanović / Dalibor Krstić