Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera

U okviru projekta “Value Drina” finansiranog iz Programa CRESSIDA, od strane Američke Agencije za zaštitu životne sredine i projekta “Naš- kapital Naša odgovornost, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine uključivanje volontera i studenta primenjene ekologije Aleksandre Torbica rezultiralo je kvalitetnim master radom pod nazivom: Jačanje kapaciteta opština Podrinja za integralno upravljanje površinskim vodama i njihovim povezanim riparijalnim oblastima. Master teza je odbranjena 29. januara 2019. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum.

U master tezi Aleksandra se bavi konceptom primene jednostavnijih metoda za ocenu i praćenje stanja površinskih akvatičkih ekosistema pritoka sliva reke Drine, kako se mogu primeniti, koji su benefiti za lokalnu zajednicu i sliv reke Drine i kako dalje službe u lokalnoj zajednici treba da nastave monitoring stanja.

Zahvaljujemo se Aleksandri Torbici, Master analitičaru zaštite životne sredine, na saradnji i želimo joj uspešan profesionalni razvoj i rad.