Učešće u konferenciji: EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem u oblasti ekoremedijacije pod nazivom Ekoremedijacija i ekonomska valorizacija vodnih resursa – modeli i primena, koja je održana 4. i 5. oktobra 2018. godine u Institutu SUPERLAB u Beogradu od strane Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunim i Instituta SUPERLAB, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, imala je za cilj povezivanje predstavnika naučne zajednice iz zemlje i inostranstva, kao i predstavnika iz privrede, nevladinog sektora i različitih državnih institucija i upoznavanje sa rezultatima istraživanja i inovacijama u oblasti ekoremedijacije i ekonomske valorizacije vodnih resursa.

Eko-Drina je predstavila deo rezultata projekta: Zdrava reka – održiva budućnost, sufinansiranog od strane Opštine Mali Zvornik radom: “Nivo znanja i javne svesti građana o njihovom uticaju na površinske tokove – studija slučaja Opština Mali Zvornik.

U radu su izneti rezultati ankete sprovedene metodom slučajnog uzorka sa ciljem da se utvrdi nivo poznavanja zakonske regulative, nadležnosti, kao i sa ciljem da se utvrdi spremnost građana da učestvuju u procesu očuvanja površinskih vodnih tokova. Sprovedena anketa predstavlja uzorak na osnovu koga će se dalje izvršiti anketiranje većeg uzorka sa ciljem da se utvrde načini i kanali edukacije građana.