Učešće predstavnika Ekodrine u Akademiji Liderstva

U okviru projekta Akademija za liderstvo, koji sprovodi Balkan net – Cooperation Beyond Borders i CS Konstatina, a koji je finansiran od strane Hanns Seidel Stiftung (Hans Zajdel Fondacija), predstavnik Ekodine je uzeo aktivno učešće u modulima (3) od marta do avgusta meseca 2017. godine.

Program Akademija liderstva je razvijen od strane Evropskog Saveta i testiran 2012 godine (Balkan net) u regionu Jugoistočne Evrope. Tokom 2014 i 2015. godine program je uspešno sproveden za predsednike opština i gradonačelnike, kao i predstavnike civilnog sektora i građane, u ciljnim optinama Bugarske i Makedonije.

Akademija liderstva se prevenstveno fokusira na oblasti razvoja i unapređenja individualnih liderskih veština i tehnika, definisanje prioriteta i upravljanje u organizacijama i lokalnim zajednicama i razumevanje međunarodnih programa i projekata.

Participanti projekta su predsednici opština Južne i Centralne Srbije, Zapadne Bugarske i Severne Makedonije.

Tokom poslednjeg modula koji je održan u Vrnjačkoj Banji u periodu 14-17. avgusta 2017. dogovorene su saradnje na budućim zajedničkim projektima.