Učešće na sastanku povodom početka realizacije projekta Priprema izveštaja prema okvirnoj Konvenciji o promeni klime

Četvorogodišnji Projekat “Priprema izveštaja prema okvirnoj Konvenciji o promeni klime” sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku UNDP i finansijsku pomoć Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

11. septembra 2018. godine održan zajednički sastanak Ministarstva zaštite životne sredine i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kao nosilaca Projekta, uz učešće stručnjaka, predstavnika državnih i javnih institucija, nevladinih organizacija, i drugih zainteresovanih strana započeta je realizacija projekta uz poentiranje ključnih .

Na sastanku je istaknuto da uprkos tome što Srbija ne emituje u značajnoj meri gasove sa efektom staklene bašte, prva je u regionu i među prvim zemljama u svetu definisala planove i ciljeve za smanjenje klimatskih promena i ublažavanje njenih posledica. Kako bi se dostigli postavljeni ciljevi (da se do 2030. godine smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte za 9,8 odsto u odnosu na 1990), Srbija bi trebalo da usvoji Zakon o klimatskim promenama koji je pripremqen i prošao javnu raspravu.

Istaknuto je, takođe, da je Prethodni nacionalni izveštaj prema Okvirnoj konvenciji UN o klimi pokazao da u Srbiji klimatske promene imaju veliki uticaj, naročito u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te da se Srbija nalazi u regionu naročito osetljivom na klimatske promene. Pored podataka i izveštaja koji će pomoći da se utvrdi aktuelno stanje u Srbiji u odnosu na klimatske promene, ovim projektom biće pripremljene mere i alati za borbu protiv klimatskih promena i ublažavanje njihovih posledica, što ukazuje na značaj započetog projekta.