Učešće na regionalnoj konferenciji Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda – prekogranična saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine

U Palati Srbija u Beogradu 30. i 31. maja održana je regionalna konferencija Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda – prekogranična saradnja izmedu Srbije i Bosne i Hercegovine, u organizaciji Caritasa i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije, koja je okupila brojne aktere angažovane na prevenciji rizika od elementarnih nepogoda.

Na konferenciji je istaknut je značaj i prednosti koje efikasna regionalna saradnja može imati u smanjivanju rizika od prirodnih nepogoda. Dogadjaj koji je povezao dve države jesu poplave iz maja 2014. Godine, koje su dokaz da prirodne nepogode ne poznaju granice. Samir Agić, iz Ministarstva sigurnosti BiH predstavio je sistem zaštite od nepogoda, i naglasio da je preveliki administrativni aparat često otežavajuća okolnost u upravljanju nepogodama. Predstavnik UNRCO – Irina Kulenović, iznela je podatke koje je kancelarija prikupila tokom poplava iz 2014., a predstavnik UNDP – a Žarko Petrović, predstavio je efikasan sistem zaštite od prirodnih nepogoda u Švajcarskoj, koji se može primeniti i na našim prostorima.

Učesnici konferencije zaključili su da je obrazovanje iz oblasti upravljanja prirodnim rizikom i elementarnim nepogodama jedan od ključnih faktora u prevenciji, sa čime se složio i prof. Dr Ivica Radović, dekan Fakultet bezbednosti u Beogradu.

Drugog dana konferencije istaknut je značaj koji nevladine organizacije imaju u smanjivanju rizika od prirodnih nepogoda, i njihova uloga u ostvarivanju prekogranične saradnje.

Učesnici su zajednički zaključili da saradnja ide u dobrom smeru, da je potrebno nastaviti je i uticati na donosioce odluka kako bi se u budućnosti saradnja nastavila i lakše odvijala.