U susret planeti Zemlji

EKO-CENTAR DRINUM se pridružio manifestaciji “U susret planeti zemlji” koja je organizovana od strane Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ovogodišnja tema manifestacije je posvećena Gubitku biološke raznovrsnosti i zaštiti prirode.

Prvo predavanje na temu Tajne Zasavice, održano je od strane biologa-ekologa Mihajla Stankovića, dugogodišnjeg istraživača u širem regionu Jugoistočne Evrope.

Tribine su bile posvećene nestanku vrsta i ekološkim mrežama na kojima su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i dr. ukazali na alarmantne podatke na globalnom nivou podatke, kao i napore Srbije i napredak u jačanju kolektivne svesti, i zaštite staništa.

Zahvaljujemo se Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na pozivu!