U Banji Koviljači održana radionica za izradu akcionog plana

U okviru projekta “Mudro korištenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH” u sportsko-rekreativnom kompleksu „Sunčana reka“, kod Banje Koviljače, od 26. do 28. marta 2014. godine održana je trodnevna radionica čiji je cilj bila izrada nacrta Akcionog plana za mudro korištenje zajedničkih prirodnih resursa u prekograničnom području, a na osnovu uradjenog Izvještaja o stanju prirodnih resursa za svaku opštinu učesnicu u projektu.

Radionici je prisustvovalo ukupno 45 predstavnika lokalnih samouprava, javnih preduzeća i nevladinih organizacija iz Bogatića, Malog  Zvornika i Ljubovije (Srbija) i Bratunca, Zvornika i Bijeljine (Bosna i Hercegovina).

Učesnici su tokom trodnevnog rada, pod nadzorom stručnjaka za strateško planiranje, Mileta Kneževića i Aleksandra Jeftića, izradili nacrt akcionog plana za upravljanje zajedničkim prirodnim resursima na području prekograničnih opština Bogatić – Bijeljina, Mali Zvornik – Veliki Zvornik i Bratunac – Ljubovija.  Definisana je zajedničja vizija, postavljeni su strateški i konkretni ciljevi, kao i aktivnosti za ostvarenje postavljenih ciljeva.  Poslednjeg dana treninga učesnici su razvijali prekogranične projektne ideje, medju kojima svakako treba istaći predlog za uspostavljanje prekograničnog rezervata biosfere “Delta Drine”.

Učesnici su se dogovorili o načino rada na daljem razvoju dokumeta, koji će biti finaliziran u junu, nakon konsultacija s javnošću u ciljnim opštinama.