STRUČNI SKUP – EKOLOŠKIM REŠENJIMA DO ZDRAVOG VODOTOKA

Poštovani,

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u jednodnevnom seminaru pod nazivom: Ekološkim rešenjima do zdravog vodotoka, koji će se održati 20. novembra 2017. godine u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje, koji je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine u okviru projekta “Zelene tehnologije revitalizacije vodotoka”.

Ekološka revitalizacija vodotoka odnosi se na najrazličitije mere čiji je cilj uspostavljanje prirodnog stanja i funkcionisanja površinskog toka i njegovog priobalja.

Kako u Srbiji, tako i u evropskim državama, reke nisu izbegle antropogene uticaje, što je dovelo do ozbiljnog narušavanja kvaliteta vode i rečnih ekosistema.

Republika Srbija se nalazi u procesu izrade planova upravljanja vodama nad vodnim područjima, čije je donošenje planirano do kraja 2018. godine. Planovi upravljanja vodama na rečnim slivovima moraju biti usklađeni sa Planovima upravljanja vodnim područjima, a dalji koraci koji proizilaze jesu planovi revitalizacije vodotokova u skladu sa identifikovanim pritiscima i merama za dostizanje željenog stanja.

Cilj ovog skupa jeste aktivno uključivanje ključnih stejkholdera u lokalnim zajednicama u upravljanju vodnim resursima na nivou rečnog sliva.

Teme koje će biti predmet ovog skupa jesu:

  1. Planovi upravljanja rečnim slivom – uključenost lokalnih zajednica u njihovu izradu i donošenje
  2. Zakonodavni okvir u oblasti voda
  3. Iskustva u Evropi i regionu u tehnikama revitalizacije vodnih tokova
  4. Vodič za Plan revitalizacije vodnih tokova

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do petka 17. novembra 2017.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.