Primena metoda za vizuelnu ocenu ekološkog stanja površinskih tokova u slivu reke Drine

Pilot akcija za procenu ekološkog statusa reke Drine i njenih pritoka „Value Drina” promoviše primenljiv pristup za evaluaciju stanja i monitoring malih vodotokova sliva reke Drine i inicira saradnju među opštinama na čijim teritorijama se nalazi sliv Drine u cilju unapređenja ekološkog statusa reke Drine.

Projekat se bavio sledećim problemima:
 nepostojanje podataka o stanju vodotokova sliva reke Drine, naročito malih vodotokova koji su u nadležnosti lokalnih samouprava ili podeljenih nadležnosti i gde se ne rade analize ekološkog statusa voda u slivu reke Drine u Srbiji;
 nedostatak sistematizacije podataka o stanju vodotoka, kao i nepostojanje integrisanog pristupa menadžmentu vodnih resursa, nedovoljnoj saradnji lokalnih zajednica u očuvanju zajedničkih resursa, kao i nedostatka kapaciteta i znanja za identifikaciju stanja i predloga primera dobrih praksi za poboljšanje statusa pritoka reke Drine.

Ciljevi definisani projektom:
 da se izgrade lokalni kapaciteti u regionu Podrinja za evaluaciju statusa malih vodnih tela;
 da se ohrabri saradnja opština koje dele zajedničke vodne resurse;
 da se podigne nivo javne svesti o potrebi revitalizacije vodnih tokova i priobalja.

Aktivnosti projekta su sprovedene uz učešće lokalnih vlasti, NVO, javnih komunalnih preduzeća, stručnjaka, kao i mladih lidera, volontera i građana. Direktni korisnici ovog projekta su lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća, nadležni autoriteti za vodne resurse, eksperti i sami građani obe opštine.

Glavni rezultati projekta su:
 Učešće javnosti u procesu odlučivanja u problemima zaštite životne sredine.
 Testirana metodologija za brzu procenu stanja površinskog toka (SVAP 2).
 Dopunjena postojeća GIS baza sa specifičnim atributima koja će biti osnova za detaljnije procene.
 Inicijativa za saradnju lokalnih zajednica u regionu Podrinja na unapređenju lokalnih i zajedničkih vodnih resursa.