Prvi konsultativni sastanak u okviru projekta: Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda

Projekat: “Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno korišćenje sredstava iz Zelenog klimatskog fonda” realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa agencijom Ujedinjenih Nacija za životnu sredinu (UNEP) u okviru koga je danas održani konsultativni sastanak za stejkholdere.

Na skupu su predstavljeni osnovni ciljevi projekta, između ostalog i priprema Nacionalnog programa prioriteta za finansiranje iz Fonda, koji je definisao konkretne oblasti od najvećeg značaja za Srbiju u pogledu prilagođavanja klimatskim promenama.

Cilj projekta je da se, uz koordinaciju sa zainteresovanim stranama (institucije Vlade, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, javne i privatne kompanije, banke i druge finansijske institucije) identifikuju prioriteti za finansiranje iz Fonda odnosno pripremi takozvani Nacionalni program prioriteta za finansiranje iz Zelenog klimatskog fonda.

U okviru Zelenog klimatskog fonda (međunarodni fond koji je osnovan 2010. pod okriljem Okvirne konvencije UN o promeni klime) za Srbiju je opredeljeno inicijalnih 300.000 američkih dolara za jačanje kapaciteta Nacionalne fokalne tačke i sastavljanje Nacionalnog programa prioriteta za finansiranje iz Fonda.

Ovo je početni korak kojim se stiču uslovi za pristup dodatnim sredstvima, poput sredstava za izradu Nacionalnog plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove čiji iznos može biti i do tri miliona dolara, rečeno je na sastanku, a navodi se u saopštenju organizatora.

U okviru projekta izrađeni su prvi predlozi institucionalne strukture za proveru i odobravanje projekata i programa za finansiranje i Nacionalnog programa za finansiranje iz Zelenog klimatskog fonda koji su i bili predmet današnje diskusije sa velikim brojem zainteresovanih strana među kojima je bio i EKO-CENTAR DRINUM.

U dokumentu koji je bio osnova za današnji transparentan dijalog, date su varijante uspostavljanja institucionalne strukture i procedura koje će obezbediti transparentnu i efikasnu proveru i odobrenje projekata.