Prijavite se za EDU VIKI kamp

Edu Viki kamp će biti održan u Sremskim Karlovcima od 6. do 10. avgusta 2018. Kamp je razvijen sa idejom okupljanja mladih ljudi koji su zainteresovani za obogaćivanje Vikipedije i drugih Viki projekata, kako bi, u timskom duhu, unapređivali veštine za razvoj obrazovnog programa Vikimedije Srbije.
Vikipedija, najveći kolaborativni projekat na svetu, sprovodi se na oko 300 jezika. Budući da smo svi okupljeni oko iste ideje slobodnog pristupa znanju i obrazovanju, zajednički sprovodimo Vikimedijine projekte sa istim entuzijazmom.
Vikimedija Srbije već 12 godina razvija Obrazovni program sa ciljem da se studenti i učenici upoznaju sa Vikipedijom i drugim viki projektima slobodnog znanja i aktivno rade na njihovom obogaćivanju. Ostali ciljevi su: tehnička obuka studenata za korišćenje Vikipedije, širenje informacija o slobodnom znanju i predstavljanje Vikipedije u akademskim krugovima. Pored obrazovnih projekata, Vikimedija Srbije realizovala je dva internacionalna kampa sa Vikimedijancima i Vikipedijancima iz Mađarske i iz Bugarske.
Program Edu Viki kampa biće raznovrstan i obuhvatiće foto-ture, uređivačke maratone, tim bilding i mnoge druge aktivnosti.

Kamp je namenjen učenicima završnih godina srednje škole i studentima. Za one koji budu odabrani, biće pokriveni troškovi prevoza, smeštaja i hrane. Svi zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem formulara do 1. jula 2018. godine.

Sve informacije o kampu se nalaze na stranici WIKIPEDIE